WinСмеtа NEO - Localizarea pentru Republica Moldova


În programul „WinСмета Neo” metoda de calculare a devizelor cu utilizarea metodei de resurse,forma documentelor de ieşire şi conţinutul bazei normative corespund legislaţiei RM în ramura de formare a preţurilor.

În această versiune se prevede posibilitatea de a lucra cu baza normativă, care are traducere în limba rusă.

Programul WinСмеtаNeo propune utilizatorului următoare noi posibilităţi funcţionale, care uşurează pregătirea documentaţei de deviz:

1. Baza contragenţilor

În meniul „Liste” s-a adăugat elementul „Lista contragenţilor”. Acest modul permite conducerea listei de clienţi şi furnizori. Fiecare înregistrare a contragenţilor are mai mulţi parametri:

- generali (denumire, adresă, index, oraș, cod fiscal);

- adăugători ( persoana de contact, website, e-mail, număr de telefon, fax)

Datele din această bază pot fi introduse în condiţiile acordului sau pot fi utilizate pentru trimiterea documentelor prin poşta electronică.

2. Baza de valută

Baza de valută permite introducerea oricărei valute, de a seta cursul de valută în comparaţie cu cea de bază şi la orice moment de a recalcula deviz în orice valută din listă. Această funcţie se apelează din meniul „Liste”, elementul „Tabel de curs valutar”.

 

3. Variante de calcul a devizelor.

Acest modul creează cîteva variante a devizelor pe baza unui şi acelaţi complect de poziţii.

4. Protejarea împotriva modificărilor şi deschiderii cu ajutorul parolei.

A apărut posibilitatea de a proteja documente împotriva modificărilor şi deschiderii cu ajutorul parolei.

5. Export în EXCEL

A apărut posibilitatea de a exporta formele de ieşire în EXCEL

6. Mecanism nou de căutare a preţurilor.

În mecanism nou este realizată posibilitatea de a alege cîteva poziţii din document, care corespund condiţiilor de căutare cu posibilitatea clarificării prin căutare în poziţii deja selectate.

7. Cîmpul Valoarea de deviz

În versiunea 9.0 pe bara «Instrumente» în panoul drept puteţi vedea «Valoarea de deviz» fără de a deschide panoul «Preţul devizului» în fereastra «Proprietăţile documentului – Deviz» Butonul «Valoarea de deviz» permite recalcularea preţului devizului după introducerea schimbărilor.

8. Rotunjire de precizie.

A apărut posibilitatea rotunjirii costului poziţiei pînă un număr întreg de lei. La afiţarea raportului în editor, costul unitar al poziţiei va fi arătat pînă la al doilea semn după virgulă, iar numărul de semne după virgulă pentru preţul total al poziţiei, preţul secţiunii şi al întregului deviz va fi ales în fereastra «Proprietăţile devizului» panoul «Detalii».

9. O nouă funcţie «Starea poziţiei»

În timpul lucrului cu deviz foarte des se întîlnesc situaţii cînd după schimbarea (ştergerea) poziţiei este imposibil de întors devizul la starea sa iniţială. În versiunea nouă a programului pentru fiecare poziţie a devizului e posibil de utilizat diferite stări: poziţia originală (instalată în mod implicit), poziţia schimbată, poziţia pentru a fi schimbată, poziţia ştersă, poziţia pentru a fi ştersă. Respectiv în fereastra «Proprietăţile devizului» în panoul «Valoarea de deviz» în secţiunea «Starea poziţiei» este posibil de ales starea poziţiei care va fi luată în considerare în varianta finală a devizului.

10. Modul nou «Grafic».

Cu ajutorul acestui modul este posibilitate sub formă de grafic de văzut şi de tipărit structura componenţilor de preţ a devizului la orice nivel: în poziţie, pe secţiune şi pe întreg deviz.

11. În fereastra «Administrarea documentelor» a apărut un element nou în meniu «De arătat pe disc» care permite să găseşti documente înăuntru devizului cu opţiunea Windows «Căutare»

12. Compatibilitate cu Sistemul de operare Vista (Basic, Home, Business, Ultimate).

13. Coş

În program a apărut «Coş» pentru devize şterse.

14. Deschiderea documentelor.

Documente (deviz, director) în program pot fi deschise într-o fereastră specială. Această opţiune poate fi setată în meniul «Setări – setări program».

15.Document activ.

Documente active (deja deschise) se arată în fereastra «Administrarea documentelor» cu cursiv evidenţiat.

16. Lucru mai bun şi mai comod cu flash card şi alte dispozitive externe