Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova № 1570 din 09.12.2002 г. “Cu privire la măsurile urgente de trecere la noua bază normativă de deviz în construcţii”(Monitorul Oficial,2002, nr.170-172), începînd cu 01.01.2003 întocmirea documentaţiei de deviz trebuie să fie efectuată prin metoda de resurse.

Rezolvarea reuşită a acestei probleme este asigurată de “WinСмеtа 2000”- programul nou şi modern pentru elaborarea devizelor.

WinСмеtа 2000
(Localizarea pentru Republica Moldova)

Caracteristicile programului