Condiţii livrare


Programul WinCmeta2000 de calculator (WinCmetaNeo) este un program cu licenţă, înregistrată în Republica Moldova AGEPI. drepturile de autor aparțin companiei poloneze "Latitude Holdings Limited" şi reprezentantul său în CSI ООО "ВинСмета" (Rusia), program la vânzarea pe teritoriul Republicii Moldova este însoţită de contractul de furnizare a SRL a companiei "ECOR", acordul de licenţă, precum şi un card de înregistrare de la dezvoltator de software.