Sfaturi pentru administratorii de sistem

Instrucţii scurte:

1. La erori frecvente, la oprirea programului şi apăriţia mesajelor de diagnostic trebuie să:

2. La apăriţia mesajului „Eroare protecţiei de memorie” trebuie să apăsaţi OK şi să continuaţi să lucraţi. Acest mesaj apare atunci cînd apăsaţi în exces butonul mouse-ului. Dacă după aceasta vor apărea erori în program – efectuaţi punctul 1.

3. Dacă programul se opreşte şi dă mesaje despre bloc de diagnosticare la apăsarea semnului „sumă” motivul poate fi întroducerea incorectă de costuri limitate.

Trebuie să:

4. La deschiderea ferestrei „Dirijarea documentelor” în loc de semn Deviz (cartea roţie) a apărut semnul mapei obişnuite (dreptunghi galben). Devizul este indisponibil pentru deschidere. Trebuie să închideţi programul, să întraţi prin „My computer” în mapa „WinCмета”, din mapa altui deviz în stare de funcţionare, copiaţi în mapa devizului viciat 2 file-uri INFO.DB şi INFO.MB. Dacă aceasta nu dă rezultate întoarceţi-vă în acest deviz prin „My computer”, aranjaţi toate file-uri după tip şi ştergeţi toate file-uri XG0,XG1,XG2,YG0,YG1,YG2. Apoi, după deschiderea programului în „Dirijarea documentelor”, alegeţi devizul care aşteaptă să fie corectat, apăsaţi butonul drept al mouse-ului şi alegeţi „control/corectare”.

5. Dacă erorile apar regulat – trebuie să reinstalaţi programul.

6. În cazul cînd programul nu se deschide şi dă mesaje despre erori după reinstalare corectă, trebuie să ştergeţi toată mapa „WinСмеtа” prin „My computer” în prealabil păstrînd toate mape KOS existente.

7. Dacă rapoartele nu se formează sau se formează prea repede şi dispar: controlaţi dacă raportul nu este deja deschis pe panoul inferior. Dacă nu, atunci deschideţi orice deviz, întraţi în „Generator de rapoarte” şi, apasînd butonul „Mai departe” controlaţi dacă sunt puse marcaje pe puncte: Imprimare semiton şi Deschideţi în editor, în alte puncte căpuşe nu trebuie să fie.

8. În caz de utilizare WinСмеtа_2000 cu traducere în sistem cu "active directory" sau cu utilizator, care are drepturi limitate:
8.1.Trebuie să fie setat acces complet în mapa programului WinСмеtа_2000 şi în submape. Aceeaţi priveşte şi mapele cu devize, dacă ele se află pe alt disc.
8.2.Trebuie să fie setat acces complet în ramura de registru HKEY_LOCALMACHINE\SOFTWARE\BORLAND pentru utilizator sau pentru grupuri în care el este înclus.
8.3.Trebuie să fie setată baza cu traducere sau să fie autorizată dacă este deja setată

Particularitaţile setărilor programului în sisteme Windows 7, 8, 10:

9. La instalarea în sisteme Windows 7, 8, 10 trebuie să specificaţi ca mapa de instalare "C:\WINCMETA"în loc de "C:\Program files\WINCMETA" sau altă mapă de bază cu excepţia "Program files".

10. La apariţia erorii "BDE Error" la pornirea programului efectuăm următoarele acţiuni:

10.1. Deschideţi:My computer -> Disc С -> Program Files -> Borland -> BDE -> BDEADMIN

10.2. Mai departe Configuration punct Configuration -> Drivers -> Native, apoi selectaţi elementul Paradox

10.3 Alege ... (elipsa) în rîndul NET DIR

10.4. Alege OK

10.5. Ecranul are forma

10.6. Selectaţi opţiunea de meniu Object -> Apply

10.7. Alege OK

10.8. Deschideţi programul